NIEUW IN NEDERLAND SINDALA'S PROJECT TEGEN PESTEN. EEN POSITIEVE ECHT WERKENDE AANPAK VOOR EEN EIGENTIJDS PROBLEEM!

 

 

Een groep waar een pest-probleem heerst vraagt om een effectieve en creatieve oplossing.

De pester(s), meelopers en het slachtoffer  maken allen deel uit van de groep waarin het probleem zich voordoet. Pesten is een probleem van de gehele groep. Leiders, meelopers en slachtoffers tot inzicht brengen van het proces is de basis van het oplossingsmodel. Dit kan en moet door er over te praten. Maar meestal is praten niet voldoende…….

Ervaren hoe het is om gepest te worden of juist te voelen hoe het is om pester of meeloper te zijn kan het begin zijn van het veranderingspatroon in het gedrag dat moet veranderen. Alleen met begrip voor de ander kan een kentering teweeg worden gebracht.

Uit ervaring blijkt dat “Het anti-pest-filmproject” een wezenlijke bijdrage kan leveren tot de oplossing van een pestprobleem in een groep. Voorafgaand aan het filmen wordt a.d.h. van  van een vragenlijst en een groepsgesprek de sociale kaart van de groep gemaakt. N.a.v. deze gegevens wordt in samenwerking met de leerkracht(en) en leerlingen een scenario en rolverdeling gemaakt.  Alle betrokkenen in een groep krijgen een rol in een korte “speelfilm” die expliciet over dit probleem gaat. De verhaallijn zal in dit project niet bijster ingewikkeld ,maar wel zeer herkenbaar voor de leerlingen moeten zijn. In overleg met de leerkracht/leiding van de school/groep zullen vooraf accenten gelegd worden t.a.v. de te volgen strategie en de inhoud die aan de film gegeven moet worden. Het kan heel verhelderend werken door kinderen juist een tegengestelde rol van de werkelijke situatie te laten spelen. Het in de huid te kruipen van het slachtoffer of juist in dat van de pester kan een ware eye-opener zijn.

Doordat de hele groep gezamenlijk een product moet neerzetten zal dat het proces in de  groepsdynamica zeker ten goede komen. Kinderen zijn door het maken van een film immers afhankelijk van elkaar. Omdat filmen op zichzelf al een super-ervaring voor de kinderen is, is de kans zeer groot dat het project een blijvende positieve ervaring zal achterlaten. De film zal door de kinderen (omdat zij er immers zelf in meespelen) meerder malen bekeken willen worden. De Film kan natuurlijk vertoond worden aan alle betrokkenen, dus ook aan ouders, die zo kunnen zien wat de resultaten van het project zijn.

 

 

 

 

Aanbod: vanaf 2 dagdelen

Tevens gekwalificeerde aanwezigheid van: PSO & PABO