home

 

 

 

 

 
 

 
 

Floris & Sindala op de set in1969

Sindala was de magische helper uit de kinderserie “Floris” uit 1969. Floris werd gezien als de grote held in deze reeks spannende verhalen. Sindala was het creatieve brein met bovennatuurlijke krachten dat ieder probleem de baas wist te zijn.  In de meest benarde situaties bleef hij kalm en wist zodoende ridder Floris uit de penarie te helpen. Ere wie ere toekomt!

Sindala Fimproducties wil graag in de voetsporen van de Indische fakir treden door op een creatieve wijze,met open vizier een verhaal, een idee, een clip, of een reeks beelden op film vast te leggen……

Zoals Floris Sindala nodig had, gold dat natuurlijk ook omgekeerd! Evenzo kan Sindala Filmproducties natuurlijk niet zonder jullie inbreng, inzet en volharding. Een filmproductie is een samenwerkingsproces dat kan leiden tot uniek document…. Een onuitwisbare herinnering voor het leven.