home

 

 

 

 

 
 

Sindala fimproducties werkt met scripts waarin veel ruimte bestaat voor ingevingen van “het moment”. Uit ervaring is gebleken dat hier onze kwaliteiten liggen. Kinderen hoeven bijvoorbeeld niet eindeloze teksten uit het hoofd leren. Ze krijgen van te voren inzicht in het verhaal en worden meestal pas op locatie geïnstrueerd over de precies te verrichten handelingen.

Deze vrije manier van werken werkt bij de meeste kinderen bevrijdend. Ze komen vaak tot beter en natuurlijker spel.  Dat is juist bij filmacteren erg belangrijk. Bij ons zal “het idee” altijd centraal staan. Het is niet zo dat ze volledig vrij kunnen improviseren omdat ze wel vast zitten aan een bepaalde verhaallijn. Temeer omdat scenes vaak niet chronologisch worden opgenomen is het belangrijk om die verhaallijn goed vast te houden. Dat is echter in eerste instantie niet de zorg van de kinderen maar van de filmers zelf.

 

 
 

 
 

 

Sindala fimproducties beschikt over de professionele apparatuur die nodig is om -het gehele filmproces van opname tot montage- tot een optimaal eindproduct te komen.

Het zoeken van locaties gaat altijd in overleg. Ook hier kunnen ideeën of suggesties van de opdrachtgever nadrukkelijk meegenomen worden.


Na de opnamedagen volgt de montage waarin de beelden, de muziek, de (eventuele) voice-over, en geluiden harmonieus op elkaar worden afgestemd  tot een creatief eindproduct met inhoud. Naar keuze kan worden gekozen voor een passend einde van het project. De meest gekozen vorm is natuurlijk de vertoning van de film op school aan medeleerlingen en ouders.